درباره مجله الکترونیک

رشد و تعالی علمی فرهنگی کشور پایه گذار پیشرفت جوامع امروزی است و مبادله اطلاعات و انتقال یافته های علمی پژوهشی عامل تعیین کننده این رشد یافتگی و توسعه مداری است. شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو در راستای انجام رسالت خود در ترویج یافته های و اطلاعات علمی پژوهشی اقدام به انتشار مجله الکترونیک با هدف بهره برداری عموم نموده است.


فناوری های نوین

با توجه به پیشرفت های چشمگیر محققان ایرانی در عرصه فناوری های نوین دارویی، این صفحه به انعکاس فعالیت های محققان فناوری های نوین دارویی اختصاص دارد.

گزارش

به منظورحفظ دست آوردهای ارزشمند محققان شرکت در نمایشگاه ها، کنگره ها و نشست های داخلی و خارجی این بخش راه اندازی شده است. گزارش های گوناگون محققان شرکت را این جا دنبال نمایید.

مصاحبه

با هدف آشنایی با پرسنل، محققان و واحدهای تحقیق و توسعه، مصاحبه کوتاه با کارکنان شرکت در دستور کار این بخش از مجله قرار گرفته است.


آخرین رویداد ها

 • روانشناسی سازمانی

  در تعریف روانشناسی صنعتی آمده است: کمک به بهود رفتار آدمی در جنبه‌هایی از حیات که به کار مربوط است و بهره‌گیری از دانش حاصل از رفتار آدمی جهت به حداقل رسانیدن مشکلات وی در کار. هم چنین کاربرد اصول روانشناسی در محل کار و مطالعه عواملی که در سازمان‌ها بر کارکنان اثر می‌گذارد. روانشناسی صنعتی و سازمانی، یعنی یافتن اصول علمی روان شناسی و به کارگیری آن در محل کار.

  در ادامه …

 • فرهنگی مذهبی

  با توجه به پیچیدگی زندگی مدرن و سخت تر شدن شرایط زندگی امروزی، برخورد افراد با مشکلات و مسائل فرهنگی و مذهبی غیر قابل انکار است. این بخش با هدف مدیریت زندگی و حل مشکل در زمینه فرهنگی مذهبی طراحی شده است. ما با اطلاع رساتی علمی دوستانمان را در این حوزه همراهی می کنیم.در ادامه …

 • مسابقات

  این بخش با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی، گسترش فرهنگ مسابقات ورزشی در بین کارکنان محترم شرکت طراحی شده است. رسالت ما، بسترسازی مناسب جهت همدلی، دوستی و الفت کارکنان در ارتباط باهم می باشد.
  در ادامه …

 • تقویم تسنیم

  تسنیم” پاک‌ترین شراب بهشتی است که مقربان به‌طور خالص از آن می‌نوشند. رسالت بخش تسنیم ارائه تقویم مناسبت های مهم و ارائه توضیحات مربوط به هر مناسبت است.
  در ادامه …

انتشارت