حضور جناب آقای دکتر حقیقت نیا در برنامه صفر تا صد شبکه چهار، پنج شنبه 5 مرداد ماه

Posted by:

جناب آقای دکتر حقیقت نیا روز پنج شنبه 5 مرداد ماه در برنامه صفر تا صد که از شبکه چهارم سیما پخش می شد، شرکت نمودند و توضیحاتی در مورد اهداف شرکت، قراردادهای موجود و محصولات آن پرداختند

مصاحبه ایشان در ذیل آمده است:

ادامه مطلب ←
0