تحقیق و توسعه

ارتقا سلامت جامعه با پیشتازی در صنعت داروسازی با انجام فعالیت های تحقیقاتی، مهندسی و تولیدی، توسط انسان های خردمند و متعهد به منظور ثروت آفرینی ماموریت بزرگترین واحد تحقیق و توسعه هلدینگ دارویی تامین اجتماعی است.


واحد ها