واحد تحقیق و توسعه بیولوژی مولکولی تحقیقات سرطان

معرفی

واحد تحقیق و توسعه بیولوژی مولکولی- تحقیقات سرطان در سال 1387 فعالیت خود را در شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو آغاز کرد. این بخش از واحدهای: کشت سلول (در اتاق تمیز)، بانک سلولی، تعیین پروفایل ژنی، بررسی اپی‌ژنتیک، سنتز (DNA و پرایمر) و تشخیص مولکولی سرطان تشکیل شده است که مطابق با اصول GMP راه اندازی شده‌اند.

ماموریت و چشم انداز

ماموریت واحد تحقیق و توسعه بیولوژی مولکولی- تحقیقات سرطان شرکت توفیق دارو توسعه فارماکوژنتیک و بومی سازی فناوری تولید داروهای فردی با استفاده از تکنولوژی DNAi، تشخیص مکانیسم‌های مختلف و ناشناخته بروز سرطان و توسعه روش‌های نوین و بهینه تشخیص سرطان، توسعه روش‌های نوین جهت تعیین مقاومت تومور سرطانی به داروهای شیمی‌درمانی و همچنین طراحی داروهای ضدسرطان با تکنولوژی‌های نوظهور است. بر این اساس این واحد در تلاش است که بتواند با دانش، همت و پشتکار کارکنان خود مطابق با استاندارهای جهانی مرزهای ورود به بازارهای رقابتی را چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی در حوزه مطالعات سرطان به روی خود بگشاید.

دستاوردهای واحد تحقیق و توسعه بیولوژی مولکولی

 • پتنت‌های خارجی ثبت شده:
 1. Sheikhnejad et al.: Methods and Compositions for the Inhibition of Gene Expression. EP2141173 B1, Jan 2, 2013

 

 1. Sheikhnejad et al.: Methods and Compositions for the Inhibition of Gene Expression. CN101014608 B, July 6, 2011

 

 1. Sheikhnejad et al.: 抑制基因表達的方法和組合物. / Methods and compositions for the inhibition of gene expression. ProNAi Therapeutics Jun, 29 2012: HK 1107098

 

 1. Sheikhnejad et al.: Methods and Compositions for the Inhibition of Gene Expression. Pronai Therapeutics Jun, 9 2011: US 20110135710

 

 1. Sheikhnejad et al. “Methods and Compositions for Cancer Therapy” US/Patent No: 7,807,647 B2 Issued Oct. 5, 2010

 

Sheikhnejad et al.: Methods and Compositions for the Inhibition of Gene Expression. EP2141173A1, Jan 6, 2010

 1. Sheikhnejad et al. “Methods and Compositions for The Inhibition of Gene Expression” US/patent NO.: 7,524,827B2 Apr. 28, Issued 2009

 

 1. Sheikhnejad et al. “Methods and Compositions for The Inhibition of Gene Expression” US/patent NO.: 7,498,315B2, Issued Mar.3, 2009

 

 1. Sheikhnejad et al. “Methods and Compositions for The Inhibition of Gene Expression” US/patent NO.: 2008/0152700 A1, Issued Jun. 26, 2008

 

 1. Sheikhnejad et al.: Methods and Compositions for the Inhibition of Gene Expression. EP1773859A4, March 20, 2008

 

 1. Sheikhnejad et al: Methods and compositions for the inhibition of gene expression. Apr, 18 2007: EP1773859 A2

 

 1. Sheikhnejad et al. “Methods and Compositions for Cancer Therapy” US/Patent No: 2007/0213285 A1, Issued Sep. 13, 2007

 

 1. Sheikhnejad et al.: Methods and Compositions for the Inhibition of Gene Expression. CN101014608A, Aug 8, 2007

 

 1. Sheikhnejad et al. “Methods and Compositions for The Inhibition of Gene Expression” US/patent NO.: 2006/0229267 A1, Issued Oct. 12, 2006

 

 1. Sheikhnejad et al.: Methods and Compositions for the Inhibition of Gene Expression. WO2005118824A3, Nov 9, 2006

 

 1. Sheikhnejad et al. “Methods and Compositions for The Inhibition of Gene Expression” US/patent NO.: 2006/0198828 A1, Issued Sep. 7, 2006

 

 1. Sheikhnejad et al. “Methods and Compositions for The Inhibition of Gene Expression” US/patent NO.: 2006/0135455 A1, Issued Jun. 22, 2006

 

 1. Sheikhnejad et al.: Methods and Compositions for the Inhibition of Gene Expression. WO2005118824A9, Jun 15, 2006

 

 1. Sheikhnejad et al.: Methods and Compositions for the Inhibition of Gene Expression. WO2005118824A2, Jun 15, 2006

 

 1. Sheikhnejad et al.: Methods and Compositions for the Inhibition of Gene Expression. US20060073596A1, April 6, 2006

 

 1. Sheikhnejad et al.: Methods and Compositions for the Inhibition of Gene Expression. WO2005118824A8, Jan 25, 2006

 

 1. Sheikhnejad et al. “Methods and Compositions for The Inhibition of Gene Expression” US/patent NO.: 2005/0287667 A1, Issued Dec. 29, 2005

 

 1. Sheikhnejad G et al. “Methods and Compositions for The Inhibition of Gene Expression” CA2569183 A1, Dec 15, 2005

 

 1. Christman, Judith K., Elkhorn, Sheikhnejad, Gholamreza “Substrate for den Nachweis von 5-C-DNS Methyltransferase von Säugetiere” Europäischen Patentschrift, EP 0756008 B1, DE 696 24 761 T2, Issued 11, 9, 2003

 

 1. Sufrin, Janice R., Christman, Judith K., Marasco, Canio Jr., Sheikhnejad, Gholamreza, “ Substrate for detection of mammalian 5-C-DNA Methyltransferase” European Patent No:, EP 0756 008 B1, Issued 13.11.2002

 

 1. Sheikhnejad, Gholamreza, “Compositions and Methods of Inhibiting Certain Genes” International Patent Publication Number: WO 99/24560, Published Date: 20 May 1999

 

 1. Sheikhnejad, Gholamreza, “Ras Antisense Inhibition” Patent Number: US 5874416, published: Feb. 23, 1999

 

 1. Sufrin, Janice R., Christman, Judith K., Marasco, Canio Jr., Sheikhnejad, Gholamreza, “ Substrate for detection of mammalian 5-C-DNA Methyltransferase” European Patent No:, EP 0756 008 A3, Issued 07.10.1998

 

 1. Sufrin, Janice R., Christman, Judith K., Marasco, Canio Jr., Sheikhnejad, Gholamreza, “ Substrate for detection of mammalian 5-C-DNA Methyltransferase” European Patent No:, EP 0756 008 A2, Issued 29.01.1997

 

 1. Sufrin, Janice R., Christman, Judith K., Marasco, Canio Jr., Sheikhnejad, Gholamreza, “ Substrate for detection of mammalian 5-C-DNA Methyltransferase” US Patent No:, 5,652,105, Issued Jul. 29, 1997

 

 • کتاب‌های تالیف شده:

روانشناسی سرطان؛ نگارندگان: دکتر غلامرضا شیخ نژاد، سید مهدی هاشمی، انتشارات: افرامهر

سرطان چیست؟؛ نگارنده: دکتر غلامرضا شیخ نژاد، انتشارات: نشر دریافت

سرطان- بیماری همزاد ما؛ نگارنده: دکتر غلامرضا شیخ نژاد، انتشارات: نشر دریافت

 • کتاب در دست چاپ:

بیولوژی سرطان؛ نگارنده: دکتر غلامرضا شیخ نژاد، انتشارات: جهاد دانشگاهی

 

خدمات قابل ارائه:

تشخیص پروفایل ژنی، بررسی ترنس لوکاسیون، انجام روش MTT، مطالعات اپی ژنتیک، سنتز پرایمر و DNA و ارائه خدمات مشاوره در خصوص اجرای پروژه های مرتبط با ژنتیک

 

 

بیولوژی مولکولی