واحد فروش

این بخش با هدف ارائه محصولات و خدمات با استفاده از بستر الکترونیکی و شبکه اینترنت و نیز آشناسازی و فرهنگ سازی جهت استفاده مفید از امکانات بازرگانی الکترونیک در حال فعالیت می باشد.
در ادامه …

خدمات آزمایشگاهی

شرکت با بهره مندی از کارشناسان و متخصصین مجرب و کارآزموده ی خود و به کارگیری پیشرفته ترین و مدرن ترین تجهیزات آزمایشگاهی بر اساس آخرین استانداردهای علمی و بین المللی، در حال حاضر آماده ارائه خدمات آزمایشگاهی به سایر شرکت هاست.
در ادامه …

خدمات آموزشی

در راستای اهداف بلند علمی پژوهشی و با توجه به نیاز آموزشی کشور در بخش خدمات آموزشی، دپارتمان آموزش شرکت توفیق دارو به عنوان متولی دوره های آموزشی ، آماده ارائه خدمات به  گروه های آموزشی، تحقیقاتی، پژوهشگران و اساتید می باشد.
رئیس بخش آموزش : سرکار خانم مهندس انتظاری
داخلی 213
برنامه های آموزشی :
قسمت اولقسمت دومقسمت سومقسمت چهارم